Dokterscoop praktijken bieden online inzage in het dossier aan.

MijnGezondheid.net

Met het oog op de toekomst:
Huisartsen coöperatie Dokterscoop

Op 30 maart 2007 hebben de huisartsen binnen de gemeente Skarsterlân een nieuw samenwerkingsverband opgericht: de huisartsencoöperatie Dokterscoop. Dokterscoop bedient de hele voormalige gemeente Skarsterlân met praktijken in Joure, Sint Nicolaasga, Oudehaske en Rotsterhaule. In deze praktijken zijn 14 huisartsen werkzaam met een gezamenlijke patiëntenpopulatie die de 30.000 zielen benadert. 

DOKTERSCOOP bestaat 10 jaar!!

Deze site verstrekt informatie over de coöperatie Dokterscoop en in het bijzonder over de ketenzorg welke door Dokterscoop wordt aangeboden.

Patiënt Ervaring Onderzoek (PEO)
In september 2017 wordt een PEO uitgevoerd, lees verder...

FINANCIËN 2018
Beleidsregel 2018 huisartsenzorg met nieuwe prestaties O&I en ketenzorg, lees verder...

CONTRACTEN 2018
De werkgroepen van Dokterscoop zijn heel hard bezig de offertes voor de ketens voor 1 september bij De Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden.

DOKTERSCOOP bestaat 10 JAAR (2007)
lees het persbericht..

PI 2016
De prestatie indicatoren 2016 zijn hier te vinden

CVRM
Dokterscoop heeft de CVRM keten gecontracteerd; deze wordt in 2017 en 2018 uitgerold.
Lees over CVRM...

Spirometrie
Voor de frequentie van uitvoeren spirometrie volgt Dokterscoop natuurlijk de NHG Standaard, in het bijzonder 'Monitoring na de diagnostische fase'

Persoonsgerichte/gepaste zorg

Pilot ZO! gaat over in Kom Verder traject
Dokterscoop gaat in 2017 verder met het ontwikkelen van zelfmanagement.
Dit doet zij onder andere door de pilot ZO! om te zetten in het Kom Verder traject.

Kwaliteit en praktijkbezoeken
In het kader van haar kwaliteitsbeleid worden praktijkbezoeken uitgevoerd volgens een bepaalde methode, waarbij Dokterscoop haar zorgpraktijken zoveel mogelijk wil ondersteunen

KKK evaluatie 2016, binnenkort de evaluatie 2017

Bestuur
Per 15-5-2017 is er een nieuw bestuur van Dokterscoop

Lees verder de nieuwspagina.....