Dokterscoop is met de organisatie en uitvoering van deketenzorg gestopt.
Voor informatie over de ketenzorg kunt u terecht bij:


Ketenzorg Friesland

Lees ook onze nieuwsbrief van december 2022


Met het oog op de toekomst

Deze site verstrekt informatie over de Coöperatie Dokterscoop 

Ketenzorg

Gestopt m.i.v. 1-1-2023