Nieuwsflits Dokterscoop

oktober 2021

VIPLive

In 2020/2021 zijn alle bij Dokterscoop aangesloten huisartsenpraktijken gestart  met VIPLive.
Per 1 april 2021 zijn de diëtisten aangesloten.
In het najaar van 2021 zullen de andere ketenpartners volgen, 
zodat veilige communicatie en verwijzen, maar ook declareren via VIPLive mogelijk is.


Ketendashboard

In 2021 organiseert Dokterscoop geen aparte spiegelbijeenkomst 2020.
Afgelopen jaar heeft de uitvoering van de ketenzorg een andere invulling gehad vanwege de Covid-problematiek.
De Prestatie Indicatoren van 2020 en de uitkomsten van de landelijke benchmark zijn terug te vinden op de website van Dokterscoop.
Bij de landelijke benchmark 2020 is Dokterscoop Z87.

Met VIPLive kan iedere praktijk de eigen actuele prestatie indicatoren inzien via het ketenzorgdashboard.

Protocollen Medicom

I.v.m. de uitfasering van de Classic Medicomprotocollen per 1 mei 2021 heeft de Kwaliteitscommissie van Dokterscoop een advieslijst opgesteld van de te gebruiken protocollen in de ketenzorg.
Deze lijst is terug te vinden op de website van Dokterscoop.

Als het goed is, is elke huisartsenpraktijk geïnformeerd via PharmaPartners over de uitzetting bij de Classic protocollen en over welke Basis protocollen nog beschikbaar zijn. Op mijnpharmapartners.nl is meer te lezen over het gebruik van de Basis protocollen. 
Klik hier voor uitleg over het verschil in functionaliteiten.
Het is niet meer mogelijk een 'voorkeurslijst protocollen' te maken, zoals dat voorheen kon.
Vanaf nu laat Medicom een scherm zien met de vijf laatst gebruikte protocollen en een zoekscherm.


Registratieadviezen

Shared Care CVRM

Dit zijn patiënten die nog onder behandeling zijn bij de specialist vanwege hun orgaanstoornis, maar CVRM krijgen via ketenzorg bij de huisarts.
In de probleemregel met de groene K kun je de tekst Shared Care toevoegen.
Als je deze patiënten wilt kunnen selecteren, wat voor de ketenzorg (nog) niet hoeft, dan kun je een selectiecode (SHC) in Medicom bij de patiënt aanmaken: Ketenzorg ja, hoofdbehandelaar (CVRM) huisarts.

Niet actieve Astma

Dit zijn patiënten die ooit gediagnosticeerd zijn met astma, maar daarvoor geen medicatie meer gebruiken en al langere tijd geen klachten meer ervaren.
Indien diagnose correct gesteld in verleden, dan blijft de episode Astma (R96) met de toevoeging in de probleemregel; Niet Actief. Ketenzorg nee, hoofdbehandelaar huisarts.
Indien diagnose niet correct gesteld of als daarbij onduidelijkheid is, dan wordt de episode Prikkelbare luchtwegen (R29.02). Ketenzorg nee, hoofdbehandelaar huisarts.


ToolBox

In de Toolbox Zorg op maat vindt u instrumenten of andere hulpmiddelen die u als praktijk kunt gebruiken bij de toepassing van persoonsgerichte zorg en zelfmanagement in de ketenzorg.
Binnen het Kom-Verder-project 
van Dokterscoop worden verschillende praktijkplannen met persoonsgerichte zorg uitgevoerd.
Lees ook hierover meer in de toolbox.


Verrichtingencodes 2021

Dokterscoop heeft een nieuwe versie gemaakt van de te gebruiken verrichtingencodes in de ketenzorg.
Ketenzorgverrichtingencodes hebben allen het € 00,00-tarief.
Als praktijk kun je zelf een keus maken in het gebruik van de verrichtingencodes, deze registreren (per discipline) de ketenzorgactiviteit. 
Klik hier voor de definitieve versie 2021.


Project Thuismetingen

Het project Thuismetingen is 1 van de 4 projecten van het hoofdlijnenakkoord, waarvoor diverse communicatiemogelijkheden bestaan.
Het (pilot)project wordt gefaciliteerd door de FHV en voor Dokterscoop praktijken in nauw overleg met Calculus van VIPLive ontwikkeld.
Tot nu toe doen er 8 praktijken van Dokterscoop aan mee.