Astma

  • Bij astma zijn de buisjes in de longen vernauwd tijdens een aanval.

  • U kunt last hebben van benauwdheid, een piepende ademhaling of langer dan 3 weken hoesten. 

  • Een astma-aanval kan ontstaan door bijvoorbeeld stuifmeel, huisdieren, huisstofmijt, rook, inspanning of stress.

  • Als u rookt, is het heel belangrijk om te stoppen.

  • Bewegen/sporten is ook belangrijk.

  • Als u overgewicht heeft, is het verstandig om af te vallen. 

  • U krijgt medicijnen die u inademt: alleen bij klachten of elke dag.

  • Lees verder....

Astma zorg

Wanneer u via uw huisarts hoort dat u astma heeft, krijgt u uitleg wat astma precies is en wat dit voor u in het dagelijks leven betekent. Samen met uw huisarts of de praktijkondersteuner wordt er een programma gemaakt voor het zo goed mogelijk behandelen van uw ziekte.

Ketenzorg

Wanneer u behandeld wordt voor astma zijn er diverse zorgverleners betrokken bij de behandeling. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners waarvan de werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten. Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners in de regio de zorg het beste kan worden verleend. Voorbeelden van zorgverleners zijn: de longarts.

Ketenzorg Dokterscoop

Uw huisarts doet mee aan een behandelprogramma speciaal voor astmapatiënten.
Dit programma is erop gericht om u te ondersteunen bij een goede behandeling van uw astma en kan voorkomen dat u, vanwege uw astma, ernstiger klachten krijgt. Het astmaprogramma wordt ondersteund door Dokterscoop.

Voor de patiënt

Wanneer de huisarts astma bij u heeft geconstateerd, wordt u ingesloten in de ketenzorg van Dokterscoop. U hoeft daar niets voor te doen.
Dokterscoop zorgt ervoor dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de relevante gegevens van uw astmabehandelprogramma. Dokterscoop houdt zich ook bezig met de scholing van de hulpverleners.

Voordeel

De aansluiting van uw huisarts bij de ketenzorg van Dokterscoop brengt geen extra kosten met zich mee. Voor u als patiënt is dit juist voordelig: u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg waarvan u gebruikmaakt binnen de zogeheten astmaketen (bijv. longarts). Bovendien wordt u behandeld door zorgverleners die continu op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen omtrent uw astma.