CVRM


CVRM zorg

Wanneer u via uw huisarts hoort dat voor u CVRM van toepassing is, krijgt u uitleg wat CVRM precies is en wat dit voor u in het dagelijks leven betekent.
Samen met uw huisarts of de praktijkondersteuner wordt er een programma gemaakt voor het zo goed mogelijk behandelen van uw ziekte.

Ketenzorg

Wanneer u behandeld wordt in het kader van CVRM zijn er diverse zorgverleners betrokken bij de behandeling. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners waarvan de werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten.
Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners in de regio de zorg het beste kan worden verleend. Voorbeelden van zorgverleners zijn: de internist, cardioloog, diëtist en het huisartsenlaboratorium.

Ketenzorg Dokterscoop

Uw huisarts doet mee aan een behandelprogramma speciaal voor CVRM patiënten.
Dit programma is erop gericht om u te ondersteunen bij een goede behandeling van uw ziekte en kan voorkomen dat u ernstiger klachten krijgt. Het CVRM-programma wordt ondersteund door Dokterscoop.

Voor de patiënt

Wanneer de huisarts heeft vastgesteld dat u voor CVRM in aanmerking komt, wordt u ingesloten in de ketenzorg van Dokterscoop. U hoeft daar niets voor te doen.
Dokterscoop zorgt ervoor dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de relevante gegevens van uw CVRM-programma. Dokterscoop houdt zich ook bezig met de scholing van de hulpverleners.

Voordeel

De aansluiting van uw huisarts bij de ketenzorg van Dokterscoop brengt geen extra kosten met zich mee. Voor u als patiënt is dit juist voordelig: u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg waarvan u gebruikmaakt binnen de zogeheten CVRM keten(bijv. internist en diëtist). Bovendien wordt u behandeld door zorgverleners die continu op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen omtrent uw ziekte(s).

Kijk verder op de CVRM patientenpagina..