Diabetes

  • Bij diabetes mellitus (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed.

  • Mogelijke klachten zijn veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties.

  • Op den duur kunnen problemen ontstaan met de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten.

  • Niet-roken, gezond eten, veel bewegen en een gezond gewicht zijn belangrijk bij diabetes.

  • Meestal zijn ook medicijnen nodig: tabletten, en als die niet genoeg werken ook insuline

  • Lees verder.....


Diabetes zorg

Wanneer u via uw huisarts hoort dat u diabetes heeft, krijgt u uitleg wat diabetes precies is en wat dit voor u in het dagelijks leven betekent.
Samen met uw huisarts of de praktijkondersteuner wordt er een programma gemaakt voor het zo goed mogelijk behandelen van uw ziekte.

Ketenzorg

Wanneer u behandeld wordt voor diabetes type 2 zijn er diverse zorgverleners betrokken bij de behandeling. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners waarvan de werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten.
Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners in de regio de zorg het beste kan worden verleend. Voorbeelden van zorgverleners zijn: de internist, oogarts, diëtist en het huisartsenlaboratorium.

Ketenzorg Dokterscoop

Uw huisarts doet mee aan een behandelprogramma speciaal voor diabetespatiënten.
Dit programma is erop gericht om u te ondersteunen bij een goede behandeling van uw diabetes en kan voorkomen dat u, vanwege uw diabetes, ernstiger klachten krijgt. Het diabetesprogramma wordt ondersteund door Dokterscoop.

Voor de patiënt

Wanneer de huisarts Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) bij u heeft geconstateerd, wordt u ingesloten in de ketenzorg van Dokterscoop. U hoeft daar niets voor te doen.
Dokterscoop zorgt ervoor dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de relevante gegevens van uw diabetesbehandelprogramma. Dokterscoop houdt zich ook bezig met de scholing van de hulpverleners.

Voordeel

De aansluiting van uw huisarts bij de ketenzorg van Dokterscoop brengt geen extra kosten met zich mee. Voor u als patiënt is dit juist voordelig: u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg waarvan u gebruikmaakt binnen de zogeheten diabetesketen (bijv. internist, oogarts en diëtist). Bovendien wordt u behandeld door zorgverleners die continu op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen omtrent uw diabetes.