In 2017 wordt er weer een Patiënt Ervaring Onderzoek (PEO) uitgevoerd.


Inleiding

Als zorgaanbieder is het verlenen van goede zorg onze belangrijkste taak. De zorg die u ontvangt met betrekking tot uw aandoening diabetes, astma of COPD is ketenzorg. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners waarvan de werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten. Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Dokterscoop is de organisatie die de ketenzorg vormgeeft voor uw huisartspraktijk. Dit betekent dat Dokterscoop allerlei zaken rondom de daadwerkelijk zorg in de spreekkamer organiseert voor de huisarts en praktijkondersteuner. Zoals nascholing, samenwerkingsafspraken met anderen in de keten van zorg (diëtiste, fysiotherapeuten, specialisten etc.) en afspraken met de zorgverzekeraars over de vergoeding van de zorg.

Het onderzoek

Zo organiseert Dokterscoop ook het patiëntervaringsonderzoek, waarbij u als patiënt gevraagd wordt uw mening over allerlei aspecten van deze zorg te geven. Met deze informatie kunnen wij onze zorg en service verbeteren. Uiteraard is uw huisarts en praktijkondersteuner op de hoogte van de enquête. We zullen de resultaten (anoniem) weer terugkoppelen aan de betrokken zorgverleners rondom u.

In 2010 en 2014 heeft Dokterscoop onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten. Dit heeft Dokterscoop gedaan met een vragenlijst welke schriftelijk is uitgezet. Eén van de bevindingen is dat de gebruikte vragenlijst te lang is. 
Ook kwam naar voren hoe de voor dit onderzoek te gebruiken vragenlijst vervolmaakt kan worden. Het is daarbij wenselijk dat de uitkomsten van het nieuwe onderzoek kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek uit 2014.

Er zullen drie rapporten worden opgeleverd. Eén rapport per keten, te weten Astma, COPD en Diabetes. In deze rapporten zullen de resultaten getalsmatig uiteen worden gezet (tabellen en grafieken) en waar mogelijk worden vergeleken met de uitkomsten van de vorige meting.

Om conclusies te kunnen verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek dienen we rekening te houden met voldoende respons. Om tot een rapport per keten te komen, stellen wij voor om in totaal 500 patiënten aan te schrijven.

Uitvoering

Het onderzoek zal in september uitgevoerd worden.

Deelname aan het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk worden verzameld. Uw privacy blijft gewaarborgd.

De vragenlijsten:

Resultaten
  1. Klant Ervaring Onderzoek 2017 Diabetes 
  2. Klant Ervaring Onderzoek 2017 COPD
  3. Klant Ervaring Onderzoek 2017 AstmaErvaring 2014

PEO 2014
Meer weten over ons patiënt evaluatie onderzoek? Lees....


Over ZorgfocuZ
  • ZorgfocuZ is een adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren.
  • ZorgfocuZ heeft ruime ervaring met onderzoek voor een diversiteit aan klanten. Denk hierbij aan ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg, zorgverzekeraars en gemeenten (sociaal domein). Wij kennen de zorg- en welzijnssector zeer goed, wij weten hoe de markt in elkaar steekt en kunnen van daaruit met realistische aanbevelingen komen die echt een verschil zullen maken
  • ZorgfocuZ is zeer ervaren in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Wij beschikken over een eigen online enquêtetool en verzorgen jaarlijks meer dan 500.000 schriftelijke en online verzendingen.
  • ZorgfocuZ is zeer ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Onze interviewers zijn zeer sensitief en weten op passende wijze te levelen met bestuurders, medewerkers, cliënten, mantelzorgers en kwetsbare doelgroepen als bijvoorbeeld psychische cliënten.
  • ZorgfocuZ heeft veel aandacht voor het belang van de cliënt. Om deze focus kracht bij te zetten, zijn wij een unieke samenwerking aangegaan met Zorgbelang (belangenbehartiger cliënten in zorg en welzijn). Onderzoeken met oog voor de cliënten is waar wij voor staan.
  • ZorgfocuZ is een gelieerd aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij beschikken hierdoor over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkonderzoek nog nauwelijks worden toegepast.
  • ZorgfocuZ is aangesloten bij de MOA (branchevereniging van marktonderzoeksbureaus) en wij beschikken over de noodzakelijke accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten.