Sterk met verdieping: Huisartsen Coöperatie Dokterscoop

Op 30 maart 2007 is binnen de toenmalige gemeente Skarsterlân een samenwerkingsverband opgericht: huisartsencoöperatie “Dokterscoop”.

Dokterscoop is een organisatie, opgericht door huisartsen en bestuurd door huisartsen, die zorgprogramma’s initieert, ontwerpt en regisseert. Dit in samenspraak en afstemming met betrokken (para)medici en overige maatschappelijke partijen, zoals zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Het doel is een zo breed en diep mogelijk zorgaanbod, efficiënt en effectief georganiseerd en uitgevoerd, kwalitatief hoogstaand, passend in de huidige structuur van huisartsenzorg en anticiperend op toekomstige regionale en landelijk ontwikkelingen. Zorgverlening waarbij, naast kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing, ook rekening wordt gehouden met de individuele kenmerken en de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvragers.
De zorgprogramma’s van Dokterscoop zijn te verdelen in populatiegerichte zorg en specialistische huisartsenzorg.

  • Populatie gerichte zorg is gericht op een specifieke doelgroep. Hierin maken alle zorgaanbieders en overige partijen samenwerkingsafspraken en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid met betrekking tot de geboden zorg.

  • Specialistische huisartszorg omvat substitutie afspraken, waarbij zorg vanuit de tweede lijn verplaatst wordt naar de eerste lijn of waarbij huisartsen onderling verwijzen naar een collega, die zich in een bepaalde verrichting of zorg heeft gespecialiseerd.

Naast deze bijzondere huisartsenzorg kunnen de aangesloten huisartsen echter ook nog ‘gewoon de huisarts, dichtbij en vertrouwd’ blijven.

Voor meer informatie: www.dokterscoop.nl

Huidige aandachtsgebieden zijn:
Substitutie afspraken, (kwetsbare) Ouderenzorg, Zelfmanagement en individuele zorgplanning, preventie en bevorderen gezonde leefstijl