COPD

  • COPD is een ongeneeslijke longziekte. 

  • Roken is bijna altijd de oorzaak. 

  • De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en werken steeds minder goed.

  • Klachten zijn hoesten, slijm opgeven, benauwdheid en snel kortademig en moe zijn.

  • Stoppen met roken, bewegen en gezond eten zijn belangrijk bij COPD.    

  • Medicijnen die u inademt kunnen helpen tegen de klachten

  • Lees verder....

COPD zorg

Wanneer u via uw huisarts hoort dat u COPD heeft, krijgt u uitleg wat COPD precies is en wat dit voor u in het dagelijks leven betekent. Samen met uw huisarts of de praktijkondersteuner wordt er een programma gemaakt voor het zo goed mogelijk behandelen van uw ziekte.

Ketenzorg

Wanneer u behandeld wordt voor COPD zijn er diverse zorgverleners betrokken bij de behandeling. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners waarvan de werkzaamheden optimaal op elkaar aansluiten. Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners in de regio de zorg het beste kan worden verleend. Voorbeelden van zorgverleners zijn: de longarts, fysiotherapeut en diëtist.

Ketenzorg Dokterscoop

Uw huisarts doet mee aan een behandelprogramma speciaal voor COPD patiënten.
Dit programma is erop gericht om u te ondersteunen bij een goede behandeling van uw COPD en kan zoveel mogelijk voorkomen dat u ernstiger klachten krijgt. Het COPD programma wordt ondersteund door Dokterscoop.

Voor de patiënt

Wanneer de huisarts COPD bij u heeft geconstateerd, wordt u ingesloten in de ketenzorg van Dokterscoop. U hoeft daar niets voor te doen.
Dokterscoop zorgt ervoor dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de relevante gegevens van uw COPD behandelprogramma. Dokterscoop houdt zich ook bezig met de scholing van de hulpverleners.

Voordeel

De aansluiting van uw huisarts bij de ketenzorg van Dokterscoop brengt geen extra kosten met zich mee. Voor u als patiënt is dit juist voordelig: u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg waarvan u gebruikmaakt binnen de zogeheten diabetesketen (bijv. longarts, fysiotherapeut en diëtist). Bovendien wordt u behandeld door zorgverleners die continu op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen omtrent uw COPD.