Op steeds meer plaatsen in Nederland werken zorgverleners die een chronische ziekte behandelen samen in een ‘keten’.
Ze zijn aan elkaar verbonden als schakels in een keten: elke schakel zit aan een andere schakel vast.
Ze werken dus nauw met elkaar samen: de taken zijn duidelijk verdeeld en de gegevens van patiënten worden uitgewisseld.

Dokterscoop zorgt voor deze samenwerking in een keten.
Deze samenwerking maakt het voor zorgverleners makkelijker u goede zorg te leveren. Ze weten welke medicijnen u nog meer krijgt. Ze kunnen zien of u op tijd controles heeft gehad. Ze kennen uw voorgeschiedenis en ze kunnen behandelingen op elkaar afstemmen. U hoeft bijvoorbeeld niet bij elke zorgverlener uw verhaal nóg eens te vertellen. En als bijvoorbeeld twee zorgverleners uw bloed willen laten onderzoeken, kunnen er afspraken gemaakt worden over wie dat doet.
Lees ook over ervaringen met de diabetes keten en de COPD keten van Dokterscoop.


Hieronder de 4 ketens welke Dokterscoop op dit moment organiseert.
Klik op een ingang voor meer informatie over de betreffende ketenzorg:

DIABETES

sinds 2009 is Dokterscoop gestart met de Diabetes ketenzorg.

CVRM

Vanaf 2017 organiseert Dokterscoop de CVRM keten

COPD

sinds 2012 is Dokterscoop gestart met de COPD ketenzorg

ASTMA

sinds 2015 is Dokterscoop gestart met de ASTMA ketenzorg